top of page

about us O NÁS

The SOLIDET company was founded in 1991 in Prague, Czech Republic, as an art & antique store. Gradually its primary focus on antiques faded and Solidet has established itself as an art gallery, selling and buying fine art, and holding regular exhibitions of new and established artists. 


Gallery Solidet, located a few steps from the very central and popular square Namesti Miru, on Francouzská Street in Prague, operates on two platforms: Its first is a cosy area that presents attractive works of Czech and foreign authors in the gallery.  Secondly, there is a spacious area designed for exhibitions and presentations. This space is available to rent, serving both new, as well as established artists, well. The usual exhibition time is two to four weeks. Solidet also accepts high-quality works (paintings, graphics, drawings, sculptures) and is able to provide restoration work, restoration research and expert opinions.

TRADICE FIRMY SOLIDET SAHÁ DO ROKU 1991, KDY VZNIKLA JAKO OBCHOD SE STAROŽITNOSTMI. POSTUPEM ČASU SE VYHRANILA NA GALERII S VÝTVARNÝM UMĚNÍM. PÁR KROKŮ OD NÁMĚSTÍ MÍRU NA FRANCOUZSKÉ ULICI V PRAZE PŮSOBÍ GALERIE VE DVOU ÚROVNÍCH:

PRVNÍ ÚTULNÁ MÍSTNOST PŘEDSTAVUJE TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z UMĚLECKÝCH DĚL ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH AUTORŮ, KTERÉ GALERIE NABÍZÍ. DRUHÁ, VZDUŠNÁ A PROSTORNÁ MÍSTNOST JE URČENA K VÝSTAVÁM A PREZENTACÍM. TENTO PROSTOR JE K DISPOZICI K PRONÁJMU NOVÝM I ZAVEDENÝM UMĚLCŮM. OBVYKLÁ DOBA VÝSTAVY JE DVA AŽ ČTYŘI TÝDNY. GALERIE TAKÉ VYKUPUJE ZA HOTOVÉ A PŘIJÍMÁ DO KOMISE KVALITNÍ DÍLA (OBRAZY, GRAFICKÉ LISTY, KRESBY, PLASTIKY) A JE SCHOPNÁ ZAJISTIT RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE, RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ODBORNÉ POSUDKY.

bottom of page